ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Χρονολογία: 1914-2008

Σπούδασε στην ΑΣΚΤ (1934-1939) ζωγραφική και χαρακτική,με δασκάλους τους Κ. Παρθένη και Γ. Κεφαλληνό. Στη συνέχεια σπούδασε στο εργαστήριο χαλκογραφίας της Ecole des Beaux Arts (1939-1940) του Παρισιού. Το χαρακτικό της έργο, εκτός από ξυλογραφίες, περιλαμβάνει και εικονογραφήσεις σε διάφορα λευκώματα και βιβλία.

https://paletaart.wordpress.com/2014/11/30/%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AF%CE%B1-loukia-maggiorou-1914-2008/