ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΠΑΠΗΣ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΠΑΠΗΣ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρονολογία: 1830 - 1915 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δίδαξε ιχνογραφία σε σχολεία της Ζακύνθου.

Λιθογράφος

Μαθητής του Κωνσταντίνου Ιατρά

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf