ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΠΑΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΠΑΥΛΟΣ

Χρονολογία: 1820-1887 ΗΠΕΙΡΟΣ

Αυτοδίδακτος στην χαρακτική, σώζεται μία χαλκογραφία του, χαραγμένη με καλέμι το 1836. Ήταν νομισματολόγος ερευνητής και μελετητής της μεσαιωνικής και νεότερης φιλολογίας.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82