ΛΑΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΑΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Χρονολογία: 1952

Σπούδασε χαρακτική στη Άνωτατη Σχολή Καλών Τεχνών τησ Αθήνας και στην Ανώτατη Σχολή Εφηρμοσμένων Τεχνών του Παρισίου. Χρησιμοποιεί συχνά μικτή τεχνική.