ΚΩΒΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΩΒΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Έτος σπουδών: 1873-74

Σπουδαστής της ξυλογραφίας, ενώ η κύρια κατεύθυνση σπουδών του τα χρόνια 1872-76 ήταν η
ζωγραφική. Ξυλογραφίες του δημοσιεύθηκαν στο περ. Παρνασσός το 1878, κ.ά.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf