ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

Χρονολογία: 1843

Τεχνική: Χαλκογραφία