ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Χρονολογία: 1966-2019

Σπούδασε Φωτογραφία Κινηματογράφου, και Στατική Φωτογραφία στην Αθήνα, στη σχολή Χατζίκου. Από το 1996 ασχολήθηκε με την Χαρακτική στην οποία ήταν αυτοδίδακτος. Δημιούργησε το Εργαστήριο Χαρακτικής στην πόλη του Αιτωλικού. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

https://grkotsaris.weebly.com/