ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΧ.

ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΧ.

Χρονολογία: 19ος

Τεχνική: Λιθογραφία