ΚΑΨΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΨΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρονολογία:1957

Σπούδασε Ηλεκτρονική στην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών Θεσαλονλικης, Ζωγραφική και Χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Εργάσθηκε στο δημόσιο σχολείο ως καθηγητής εικαστικών, από το 1997 έως το 2020. Λειτουργεί το Εργαστήρι Καλών Τεχνών Καψιδάκη, εργαστήρι - σχολή, στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με τους Ιωάννα, Βασιλική και Γιάννη Καψιδάκη.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%88%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82