ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ)

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ)

Χρονολογία: 1863 - 1908 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Πατέρας του λογοτέχνη Μίχου Κάρη. Σπούδασε χαρακτική και ζωγραφική τη δεκαετία του 1880. Πολύ γρήγορα, ήδη από τα χρόνια των σπουδών του, τον απορρόφησε η εφαρμοσμένη ξυλογραφία και ξεκίνησε τη συνεργασία του με διάφορα έντυπα. Το 1891 άνοιξε το πρώτο του ξυλογραφείο στην Αθήνα. Το 1906 εξέδωσε εφημερίδα αγγελιών με χρωμολιθογραφίες του και με δωρεάν διανομή της. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. . Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Υπήρξε μέλος της «Καλλιτεχνικής Ενώσεως».

Ξυλογράφος

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf