ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Χρονολογία: 1880 - 1964 ΚΡΗΤΗ - ΑΘΗΝΑ

Αρχικά είχε εργαστήριο ξυλογραφίας και μετά ίδρυσε στοιχειοχυτήριο ονομαστό ως στοιχειοχυτήριον Καρπαθάκη.

Ξυλογραφία

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf