ΚΑΝΤΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΝΤΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρονολογία: 1860

Τεχνική: Λιθογραφία