ΚΑΛΛΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΑΛΛΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

1842