ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.

Έτος σπουδών: 1856 ΒΑΡΝΑ

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf