ΙΝΓΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΝΓΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρονολογία: 1844

Τεχνική: Λιθογραφία