ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Χρονολογία: 1799 - 1866 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ

Το 1827 βρέθηκε στο Παρίσι ως ζωγράφος κι εκεί έμαθε την τέχνη της λιθογραφίας. Το 1830 προσλήφθηκε βοηθός του εφόρου του πρώτου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αίγινα Ανδρέα Μουστοξύδη και επιδόθηκε στην περισυλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων. Το 1833 διορίστηκε καθηγητής της ιχνογραφίας στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας. Έργα του βρίσκονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στη Συλλογή Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και σε ιδιωτικές συλλογές.

Λιθογράφος

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82