ΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρονολογία: 1818

Τεχνική: Χαλκογραφία