ΖΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΖΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Χρονολογία: 1963

Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ στο εργαστήριο του Η. Δεκουλάκου, και στη συνέχεια στο εργαστήριο του Α. Εξαρχόπουλου. Έχει διδάξει ζωγραφική και έχει ασχοληθεί με εικονογραφήσεις βιβλίων.

http://www.nikias.gr/ell/product/%CE%96%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82