ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χρονολογία: 1838 -1916 ΑΘΗΝΑ

Το 1862 χαρακτηρίζεται από τον Τύπο από τους καλύτερους λιθογράφους της Αθήνας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο και στο Παρίσι και απέκτησε την φήμη διακεκριμένου προσωπογράφου.

Ξυλογραφία, Λιθογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82)