ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χρονολογία: 1911-2006 ΚΑΙΡΟ

Φοίτησε στη Αμπέτειο Σχολή όπου γνώρισε τον Στρατή Τσίρκα με τον οποίο συνδέθηκε με μακροχρόνια φιλία. Το 1930 φοίτησε με υποτροφία του ομογενή μεγαλοεπιχειρηματία Δημήτρη Σπετσερόπουλου, [4] στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Παρθένη και έπειτα στο εργαστήριο του Γιάννη Κεφαλληνού, συνεργαζόμενος ταυτόχρονα με τα περιοδικά: Πρωτοπόροι, Νέοι Πρωτοπόροι, Πρωτοπορία του Φώτο Γιοφύλλη,Νέα Εστία. Χαράσσει ένσημα, τη σφραγίδα της ΠΕΕΑ και αναλαμβάνει την επιμέλεια σειράς εντύπων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85