ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Χρονολογία: 1808-1888