ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Χρονολογία: 1956 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας, στο εργαστήριο χαρακτικής του Κ.Γραμματόπουλου,  ενώ  παρακολούθησε παράλληλα  το  Εργαστήριο Τέχνης του Βιβλίου στην ίδια σχολή, με δάσκαλο τον  χαράκτη  Γιάννη Παπαδάκη. Εργάστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  ως  καθηγητής  Καλλιτεχνικών  Μαθημάτων,  ενώ  παράλληλα  ασχολήθηκε με την εικονογράφηση παιδικών  βιβλίων,  τις  Γραφικές Τέχνες και την  Αγιογραφία. Την  περίοδο  2002 -08  εκλέγεται στην  θέση  του  προέδρου  της  Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.  Έργα του  βρίσκονται  σε ιδιωτικές  και  δημοτικές  συλλογές  στην  Ελλάδα  αλλά  και  αρκετά στο  εξωτερικό.

http://nikosdessekopoulos.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C/