ΓΡΑΜΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.

ΓΡΑΜΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.

Έτος γέννησης: 1827 ΤΗΝΟΣ

Ζωγράφος και χαράκτης, εργάστηκε σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Δίδαξε ιχνογραφία και ζωγραφική στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf