ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΛΥΝΤΙΑ

ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΛΥΝΤΙΑ

Χρονολογια: 1940-

Σπούδασε στην νωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απ’ όπου αποφοίτησε το 1986 με δασκάλους τον Μόραλη, τον Τέτση και τον Εξαρχόπουλο στη χαρακτική.

https://issuu.com/nereus-publishers/docs/gravani_2011/75