ΓΟΥΖΕΛΑΣ  Ή ΓΟΥΖΕΛΗΣ ‘Η ΓΟΥΖΟΥΛΗΣ ή ΓΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΟΥΖΕΛΑΣ Ή ΓΟΥΖΕΛΗΣ ‘Η ΓΟΥΖΟΥΛΗΣ ή ΓΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Έτος σπουδών: 1853 ΗΠΕΙΡΟΣ

Ζωγράφος και χαράκτης, συνεργάστηκε με διάφορα περιοδικά όπως Αριστοφάνης και η
Μαγνητιζομένη (1858), Εθνική Βιβλιοθήκη (1867-68), κ.ά.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf