ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.

Χαρακτική: 1830 - μετά το 1888 ΣΜΥΡΝΗ

Συνεργάστηκε με περιοδικά της εποχής του. Δάσκαλος του ξυλογράφου Μιχαήλ Ν. Νικολαΐδη

Ξυλογραφίες

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf