ΒΡΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ή ΜΠΟΥΔΡΟΣ

ΒΡΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ή ΜΠΟΥΔΡΟΣ

Χρονολογία: 1843 - 1909 ΑΘΗΝΑ

Μαθήτευσε και στο εργαστήριο του Ιωάννη Κόσσου και σπούδασε στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά της Ρώμης. Κύρια τεχνική του ήταν η γλυπτική όπου και διακρίθηκε.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%82