ΒΟΥΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έτος σπουδών: 1847 ΑΘΗΝΑ

Συνεργασία με τα περιοδικά  της εποχής του (Ευτέρπη)

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf