ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Χρονολογία: 1877 - 1956 ΑΘΗΝΑ

Μαθητής Νικόλαου Ι. Φέρμπου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf