ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χρονολογία: 1967-2020

Σπούδασε χαρακτική και γλυπτική στο West Surrey College of Art and Design (1990-1993) και συνέχισε τις σπουδές του στη χαρακτική στη Slade School of Art του Λονδίνου με δάσκαλο το S. Jones και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλο τον Θ. Εξαρχόπουλο. Εργάσθηκε στο τμήμα ζωγραφικής της σχολής Βακαλό (διδάσκοντας ζωγραφική και τεχνικές της χαρακτικής), στο τμήμα Γραφιστικής και Συντήρησης του ΤΈΙ Αθήνας, και ως εξεταστής στο ΙΒ. Έχει επίσης εργαστεί πάνω σε πληθώρα εικαστικών εφαρμογών.

https://www.greekstatemuseum.com/kmst/collections/db/search.html?primary_control_0=AN&secondary_control_0=S&tertiary_control_text_0=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&sort_order=1&show=1&start=1