ΒΙΔΑΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ή ΒΥΔΑΛΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ή ΒΥΔΑΛΗΣ

Έτος σπουδών: 1847 ΤΗΝΟΣ

Συνεργασία με τα περιοδικά της εποχής του (Ευτέρπη και Μνημοσύνη)

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf