ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΟΡΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΟΡΑΣ

Χρονολογία: 1898-1977 ΛΑΡΙΣΑ

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1915 έως το 1921, με δασκάλους τον Ροϊλό, τον Ιακωβίδη, τον Βικάτο και τον Μαθιόπουλο. Εκτός από την ζωγραφική, την αγιογραφία και την χαρακτική, ο Αστεριάδης ασχολήθηκε και με την εικονογράφηση βιβλίων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AE%CE%BD%CF%89%CF%81_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82