ΑΠΟΣΠΟΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΑΠΟΣΠΟΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ

Χρονολογία: 1962

Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ με καθηγητές τους Δ. Μυταρά, το Γ.Μαυροειδή, τον Η. Δεκουλάκο και τον Θ. Εξαρχόπουλο. Έχει λάβει μέροσ σε πολλές εκθέσεις  ατομικές και ομαδικές.