ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

Χρονολογία: 1858

Τεχνική: Χαλκογραφία

https://www.kaliterilamia.gr/2019/10/blog-post_1368.html