ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Χρονολογία: 1817

Τεχνική: Ξυλογραφία