ΑΛΙΤΖΕΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΑΛΙΤΖΕΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1836 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Series_Byzantina/Series_Byzantina-r2008-t6/Series_Byzantina-r2008-t6-s87-101/Series_Byzantina-r2008-t6-s87-101.pdf