ΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έτος δημιουργίας: 1844 ΑΘΗΝΑ

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

Ξυλογραφία

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf