ΑΔΑΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

ΑΔΑΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

Χρονολογία: 1830 - 1875 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΑΘΗΝΑ

Εργάστηκε, κατά κύριο λόγο, στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη, στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και σε ιδιωτικές συλλογές. Υπογράφει με το ΑΔΑΜ.

Λιθογράφος

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf