Μέλος

Δεσεκόπουλος Νίκος

1956 Γεννήθηκε στον Πειραιά ,όπου ζει και εργάζεται.
1974 - 80 Φοιτά στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών στο τμήμα Χαρακτικής με τον Κ.Γραματόπουλο και στο Εργαστήριο Τέχνης του Βιβλίου με τον Γ.Παπαδάκη (έπαινος 1980). Για ένα χρόνο ακόμη παρακολουθεί Ζωγραφική δίπλα στον Π.Τέτση και κεραμική με τον Γ.Γεωργίου. Παράλληλα μαθητεύει και την τέχνη της αγιογραφίας δίπλα σε γνωστούς αγιογράφους.
1981 Μαθητεύει την τεχνική της συντήρησης με τις υποδείξεις του Τ.Μαργαριτώφ.
1982-83 Οργανώνει το Β.΄εργαστήριο χαρακτικής δίπλα στον Θ.Εξαρχόπουλο στην Α.Σ.Κ.Τ.Αθηνών
. 1983 Από τον Αύγουστο του έτους εργάζεται ως Kαθηγητής Καλλιτεχνικών Μαθημάτων στη
Β/θμια Εκπαίδευση και παράλληλα ασχολείται με την εικονογράφηση και επιμέλεια παιδικών βιβλίων, ποιητικών συλλογών και εντύπων.
Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, της Εταιρείας Εικονογράφων Παιδικού βιβλίου ‘’Αίσωπος’’ και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.
2002-08 Το Νοέμβριο του 2002 εκλέγεται στην Θέση του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων
Χαρακτών, προσπαθώντας να δώσει μια πιο δυναμική πορεία στους στόχους και της δραστηριότητες της.
Από το 1977 έως σήμερα έχει λάβει μέρος σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε ένδεκα ατομικές.
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές ,σε δημοτικές συλλογές και μουσεία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.